Kwaliteit en kostenbeheersing kunnen hand in hand

Een innovatie moet meer (klant)waarde opleveren dan de bestaande werkwijzen. Uitgedrukt in betere toegankelijkheid, betere resultaten, minder kosten per patiënt/cliënt. Bij waardegericht innoveren gaan kwaliteitsverbetering (outcome, klanttevredenheid, kwaliteit van leven) en kostenbeheersing hand in hand.

Design thinking vergroot de innovatiekracht

Vrij experimenteren is leuk en levert soms mooie ideeën op. Maar als u op zoek bent naar innovaties die grootschalig kunnen worden toegepast, is een ontwerpaanpak gewenst. Design thinking noemen we dat tegenwoordig. Denk in klantreizen, zorgpaden, zorgketens. Ontwerp klantgericht, kostengericht en volgens de principes van slim organiseren. De scrum aanpak kan hierbij een krachtig instrument zijn.

Cocreatie met ketenpartners en financiers is cruciaal

De meest succesvolle zorginnovaties zijn een cocreatie van zorgaanbieders, (steeds vaker) welzijnsorganisaties en financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeenten). Waardegericht innoveren kan alleen als ketenpartners en klanten betrokken zijn. Laat ook de financier zo vroeg mogelijk meedenken en maak degelijke businesscases. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, gezamenlijke inspanningen en als resultaat: shared savings!

De bedrijfskundige blik is onontbeerlijk

Innoveren vereist een bedrijfskundige blik. Omdat het gaat om kwaliteit en om kosten. Omdat innovaties organiseerbaar en implementeerbaar moeten zijn. Zoek een (externe) programmamanager die de bedrijfskundige blik meebrengt; de businesscase kan maken, het organisatieplaatje kan tekenen, de principes van slim organiseren kan overbrengen en die bovenal veranderkundig onderlegd is.

Hoe ik u kan helpen

Ik help uw organisatie sneller en effectiever te innoveren. Door met een bedrijfskundige blik, met uw professionals en ketenpartners de klantreis in beeld te brengen, een waardengericht ontwerp te maken (scrum), een degelijke businesscase te bouwen, de verbinding te leggen met de financiers, een haalbaar en veranderkundig passend implementatieplan op te stellen, de implementatie te begeleiden, de resultaten te meten en met u te evalueren.

schema zorginnovatie 05