De inspirerende ideeënfase
Het is in mijn ervaring eigenlijk nooit een probleem om voldoende mensen te krijgen voor een innovatieproject. De meeste zorgmensen vinden het hartstikke leuk om mee te denken over iets nieuws. Ze maken er graag tijd voor vrij. Vaak stoppen ze er zelfs een hoop eigen tijd in. Het is dan ook bijzonder inspirerend om met collega’s van de eigen organisatie of van ketenpartners de creatieve kraan open te zetten. Het geeft een kick om te bedenken hoe je het leven voor je...

Strategie ontwikkelen is 1
Als het goed is, heeft een zorgorganisatie een strategie, beschreven in een meerjarenbeleidsplan. Als het helemaal goed is, wordt dat plan eens in de 2-3 jaar geactualiseerd. Bij voorkeur onder deskundige, externe begeleiding natuurlijk ;-). Daarbij herijken je de missie van de organisatie, scherpen je de visie op de markt aan, vindt er een SWOT analyse plaats, worden er keuzes gemaakt en strategische doelstellingen geformuleerd. Vervolgens moeten de speerpunten van...

Thuiszorg, huisartsen en ziekenhuis pakken samen complexe wonden aan
In de regio Rivierenland is de zorg voor complexe wonden op een nieuwe, innovatieve manier vorm gegeven. Thuiszorgorganisatie STMR, de huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel en van de Zorggroep Gelders Rivierenland en het Ziekenhuis Rivierenland werken optimaal samen in het Wondexpertise Netwerk. Dat ‘WEN’ is geen nieuwe organisatie, maar een intensivering van bestaande samenwerkingsrelaties in Rivierenland...

Meer waarde met ketenaanpak
Michael Porter bewees het al in zijn boek Redefining Healthcare. HetDenken in doelgroepen  organiseren van doelgroepgerichte zorgketens die de hele patiënt/cliëntreis omvatten levert veel meer waarde op. Meer kwaliteit van leven, meer professionele kwaliteit en gerekend over de ‘the full cycle of care’, minder kosten. Toenmalig minister Ab Klink heeft destijds het waardedenken van Porter in Nederland onder de aandacht gebracht, maar het komt pas de laatste jaren...