Thuiszorg, huisartsen en ziekenhuis pakken samen complexe wonden aan
In de regio Rivierenland is de zorg voor complexe wonden op een nieuwe, innovatieve manier vorm gegeven. Thuiszorgorganisatie STMR, de huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel en van de Zorggroep Gelders Rivierenland en het Ziekenhuis Rivierenland werken optimaal samen in het Wondexpertise Netwerk. Dat ‘WEN’ is geen nieuwe organisatie, maar een intensivering van bestaande samenwerkingsrelaties in Rivierenland. Zorgverzekeraar Menzis heeft de nieuwe aanpak als eerste ingekocht. Andere zorgverzekeraars volgen.

Meer kwaliteit van leven, minder zorgkosten
Jaarlijks kampt ongeveer 1% van de bevolking met complexe wonden. Dat zijn wonden met een verstoorde genezingstendens zoals ulcus cruris, diabetes voetulcera, geïnfecteerde wonden, oncologische wonden. Die wonden bezorgen veel pijn en ongemak. Het genezingsproces duurt vaak lang en is vol complicaties. Daarnaast zijn huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorgteams veel tijd kwijt met het behandelen en wordt er veel duur wondmateriaal gebruikt.

De innovatieve aanpak in Rivierenland reduceert de gemiddelde genezingsduur van complexe wonden met 4 weken. Dat levert een aanzienlijke verbetering op van de kwaliteit van leven van de patiënt/cliënt. Daarnaast bespaart de aanpak flink op kosten omdat er minder (lang) zorg nodig is.

De resultaatgerichte samenwerking van de ketenpartners
De ketenpartners in Rivierenland hebben de aanpak van complexe wonden ontwikkeld vanuit de  Indicatorenset WondExpertiseCentra Nederland. Hun samenwerking in het Wondexpertise Netwerk realiseert de verkorting van de gemiddelde genezingsduur doordat:

  • De huisartsen en de thuiszorgteams complexe wonden vroegtijdig signaleren
  • De huisarts of de wijkverpleegkundige een patiënt/cliënt met een complexe wond direct aanmeldt bij de verpleegkundig (wond) specialist van het WEN
  • De verpleegkundig specialist meteen de diagnose stelt, adequaat wondbeleid maakt, het juiste wondmateriaal bestelt en het thuiszorgteam instrueert
  • De verpleegkundig specialist over een triageprotocol van de vaatchirurg beschikt en in geval van onderliggend lijden direct doorverwijst naar het ziekenhuis
  • De deskundigheid van de thuiszorgteams op gebied van behandeling van complexe wonden is vergroot
  • De verpleegkundig specialist het genezingsproces van de wond nauwlettend monitort en het wondbeleid zo nodig bijstelt

Efficiënte wondzorg in de thuissituatie met behulp van ehealth
Dankzij de nieuwe aanpak kunnen complexe wonden zoveel mogelijk in de thuissituatie behandeld worden. Dat is fijn voor de cliënt/patiënt (minder reizen, minder ongemak). Bovendien worden onnodige belasting van het spreekuur van de huisarts en onnodig ziekenhuisbezoek voorkomen.

De verpleegkundig specialisten voeren de regie op het zorgproces. Dat doen zij zoveel mogelijk op afstand. De huisartsen kunnen patiënten met een complexe wond efficiënt, digitaal aanmelden via ZorgDomein. De verpleegkundig specialist kan de meeste diagnoses stellen op basis van de wondfoto’s die door de huisarts, de POH of door het thuiszorgteam gemaakt zijn. Ook het instrueren van het thuiszorgteam gebeurt zoveel mogelijk digitaal of via beeldbellen.

Meer weten?

Mail gerust: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.